دوستانه باشگاهی ()
La Serena ۱ - ۱ Belgrano
۲۲ دی ۱۳۹۵ ۲۳:۳۰
پایان