پریمیر لیگ انگلیس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ آرسنال - لستر سیتی
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰ واتفورد - لیورپول
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ چلسی - برنلی
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ کریستال پالاس - هادرزفیلد
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ اورتون - استوک سیتی انگلیس
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ سات همپتون - سوانسی سیتی
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ وست برومویچ - بورنموث
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ برایتون و هاو آلبیون - منچستر سیتی
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ نیوکاسل - تاتنهام
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ منچستر یونایتد - وست هام
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ سات همپتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ وست برومویچ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ وست هام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ کریستال پالاس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ استوک سیتی انگلیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ تاتنهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ واتفورد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ نیوکاسل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ منچستر یونایتد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ منچستر سیتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ لیورپول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ لستر سیتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ هادرزفیلد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ چلسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ برنلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ برایتون و هاو آلبیون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ اورتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ آرسنال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ بورنموث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ سوانسی سیتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰