پریمیر لیگ انگلیس
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان آرسنال ۳ - ۱ اورتون ۲ - ۰
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان برنلی ۱ - ۲ وست هام ۱ - ۱
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان چلسی ۵ - ۱ ساندرلند ۱ - ۱
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان هال سیتی ۱ - ۷ تاتنهام ۰ - ۳
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان لستر سیتی ۱ - ۱ بورنموث ۰ - ۱
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان لیورپول ۳ - ۰ میدلزبورو ۱ - ۰
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان منچستر یونایتد ۲ - ۰ کریستال پالاس ۲ - ۰
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان سات همپتون ۰ - ۱ استوک سیتی انگلیس ۰ - ۰
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان سوانسی سیتی ۲ - ۱ وست برومویچ ۰ - ۱
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان واتفورد ۰ - ۵ منچستر سیتی ۰ - ۴
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ چلسی ۳۸ ۳۰ ۳ ۵ ۸۵ ۳۳ ۹۳
۲ تاتنهام ۳۸ ۲۶ ۸ ۴ ۸۶ ۲۶ ۸۶
۳ منچستر سیتی ۳۸ ۲۳ ۹ ۶ ۸۰ ۳۹ ۷۸
۴ لیورپول ۳۸ ۲۲ ۱۰ ۶ ۷۸ ۴۲ ۷۶
۵ آرسنال ۳۸ ۲۳ ۶ ۹ ۷۷ ۴۴ ۷۵
۶ منچستر یونایتد ۳۸ ۱۸ ۱۵ ۵ ۵۴ ۲۹ ۶۹
۷ اورتون ۳۸ ۱۷ ۱۰ ۱۱ ۶۲ ۴۴ ۶۱
۸ سات همپتون ۳۸ ۱۲ ۱۰ ۱۶ ۴۱ ۴۸ ۴۶
۹ بورنموث ۳۸ ۱۲ ۱۰ ۱۶ ۵۵ ۶۷ ۴۶
۱۰ وست برومویچ ۳۸ ۱۲ ۹ ۱۷ ۴۳ ۵۱ ۴۵
۱۱ وست هام ۳۸ ۱۲ ۹ ۱۷ ۴۷ ۶۴ ۴۵
۱۲ استوک سیتی انگلیس ۳۸ ۱۱ ۱۱ ۱۶ ۴۱ ۵۶ ۴۴
۱۳ لستر سیتی ۳۸ ۱۲ ۸ ۱۸ ۴۸ ۶۳ ۴۴
۱۴ کریستال پالاس ۳۸ ۱۲ ۵ ۲۱ ۵۰ ۶۳ ۴۱
۱۵ سوانسی سیتی ۳۸ ۱۲ ۵ ۲۱ ۴۵ ۷۰ ۴۱
۱۶ برنلی ۳۸ ۱۱ ۷ ۲۰ ۳۹ ۵۵ ۴۰
۱۷ واتفورد ۳۸ ۱۱ ۷ ۲۰ ۴۰ ۶۸ ۴۰
۱۸ هال سیتی ۳۸ ۹ ۷ ۲۲ ۳۷ ۸۰ ۳۴
۱۹ میدلزبورو ۳۸ ۵ ۱۳ ۲۰ ۲۷ ۵۳ ۲۸
۲۰ ساندرلند ۳۸ ۶ ۶ ۲۶ ۲۹ ۶۹ ۲۴