پریمیر لیگ روسیه
۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰ پایان اورال ۱ - ۱ رستوف ۱ - ۰
۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۳۰ پایان FK Ruan Tosno ۰ - ۱ دینامو اوفا ۰ - ۰
۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ پایان آنژی ۱ - ۳ زسکا مسکو ۰ - ۱
۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰ پایان SKA Khabarovsk ۰ - ۲ زنیت ۰ - ۰
۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۳۰ پایان روبین کازان ۱ - ۲ کراسنودار ۰ - ۲
۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ پایان ترک گروزنی ۱ - ۰ امکارپرم روسیه ۱ - ۰
۲۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ پایان لوکوموتیو مسکو ۱ - ۰ آرسنال تولا ۰ - ۰
۲۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ پایان دینامو مسکو روسیه ۲ - ۲ اسپارتا مسکو ۰ - ۲
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ زنیت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ زسکا مسکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ اسپارتا مسکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ لوکوموتیو مسکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ رستوف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ دینامو مسکو روسیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ روبین کازان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ امکارپرم روسیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ترک گروزنی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ اورال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ آنژی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ SKA Khabarovsk ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ کراسنودار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ دینامو اوفا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ آرسنال تولا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ FK Ruan Tosno ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰